استاندار خراسان جنوبی بر لزوم کار جهادی مدیران برای رفع مشکلات شهر قهستان تأکید کرد.
معتمدیان با تأکید بر این موضوع در جلسه مشورتی برگزار شده در محل بخشداری قهستان خاطر نشان کرد :مدیران نباید از کارهای سخت واهمه داشته باشند.
🔹وی تصریح نمود: مدیران باید با تمام توان به دل کار بزنند و در راستای رفع مشکلات مردم اقدام نمایند.
🔹در این جلسه، ضمن واکاوی و بررسی مسایل و مشکلات بخش و شهر قهستان، مصوباتی در راستای رفع آنها منعقد شد.
🔹آبرسانی به بخشی از روستاها، اصلاح شبکه فرسوده آب شهر و تعدادی از روستاهای بخش قهستان و اتمام پروژه فاضلاب روستای آویشک از جمله این مصوبات بود.
🔹موضوع تعیین تکلیف اراضی موات برای واگذاری به مردم، الحاق اراضی به محدوده شهر، تکمیل زیرساخت ۵ زمین چمن مصنوعی، کمک به احداث مصلای شهر و تزریق منابع مالی به شهرداری در راستای توسعه خدمات شهری نیز از دیگر مواردی بود که مورد بحث قرار گرفت و در ردیف مصوبات این نشست قرار گرفت