🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: اقدامات و خدمات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) در خراسان جنوبی بسیار ارزنده است.
ملانوری با بیان این مطلب در جلسه ای با حضور مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) در استان خاطرنشان کرد: همه اقدامات این حوزه در راستای محرومیت زدایی از مناطق مختلف صورت گرفته است.
🔹وی ادامه داد: بخش عمده ای از طرح ها و برنامه هایی که طی دو سال گذشته، توسط این نهاد در استان رقم خورده، به نتیجه رسیده و در حال بهره برداری است.
🔹استاندار به پیامدهای این برنامه ها اشاره کرد و تصریح نمود: ایجاد اشتغال پایدار، درآمد زایی و کمک به معیشت خانواده ها از مهمترین پیامدهای اقدامات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) در استان است.
🔹ملانوری تأکید کرد: تحقق مفاد تفاهم نامه محرومیت زدایی از شهرستان مرزی نهبندان با همراهی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) به عنوان دستگاه معین نیز اتفاقاتی است که بسیار حائز اهمیت می باشد.
🔹وی متذکر شد: استان، آمادگی لازم را برای همراهی با این مجموعه در راستای تحقق برنامه ها دارد.
🔹شایان ذکر است؛ موسوی مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) در استان نیز در این جلسه، گزارش مبسوطی از اقدامات و برنامه های این مجموعه ارائه کرد و بر ادامه روند موجود تأکید نمود.