🔻در دیدار استاندار خراسان‌جنوبی با معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید شد:
🔹استاندار خراسان جنوبی به منظور انجام پیگیری های لازم برای کوتاه تر کردن مراحل اجرایی کار در پروژه راه آهن بیرجند با معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور دیدار کرد.
این دیدار معتمدیان با دکتر خادمی با هدف پیگیری اجرای مصوبه اخیر هیئت امنای ارزی کشور مبنی بر اختصاص ۲۸۰۰ میلیارد تومان به پروژه راه آهن بیرجند صورت گرفت.
🔹در این دیدار بر تسریع در روند اجرای کار، تقسیم بندی وظایف و برنامه ها و همچنین تعیین بانک عامل برای پرداخت تسهیلات تأکید شد تا مراحل اجرای کار در کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی شود.
🔹بحث و بررسی درخصوص آخرین وضعیت راه های استان نیز از دیگر برنامه های این دیدار بود.
🔹شایان ذکر است: این دیدارها با حضور داعی مدیرکل راه و شهرسازی استان و فرنیا نماینده کنسرسیوم ریلی خراسان جنوبی همراه بود.