🔹عملیات اجرایی شهرک گلخانه ای شهرستان زیرکوه با حضور استاندار خراسان‌جنوبی وارد فاز اجرا شد.
ر سومین روز از هفته دولت و با حضور استاندار در زیرکوه، کلنگ احداث شهرک گلخانه ای این شهرستان به زمین زده شد.
🔹در شهرک گلخانه ای زیرکوه با وسعت ۲۳ هکتار، ۲۴ قطعه پیش بینی شده که به متقاضیان واگذار خواهد شد.
🔹اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این طرح، ۲۰۹ میلیارد ریال است.
🔹با راه اندازی این واحدهای گلخانه ای برای ۲۳۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ثابت و پایدار ایجاد می شود.
شایان ذکر است: زیرکوه در ردیف شهرستان هایی است که به همت جهاد کشاورزی و فرمانداری، زیرساخت های گلخانه ای را تأمین کرده و فراخوان جلب و جذب متقاضی برای حضور و سرمایه گذاری در آن، ارائه شده است.