#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

 

🔶 ایروانی سرپرست فرمانداری نهبندان در دیدار با مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: قنات ها از گذشته نقش بسزایی در تامین معیشت مردم داشته است و شهرستان نهبندان با داشتن بیش از ۹۰۰ رشته قنات مستلزم توجه بیشتر از طرف مسئولین استان است.
🔶 وی افزود:در مبحث آبیاری با سیستم های نوین در شهرستانها کارهای خوبی صورت گرفته ولی با توجه به پراکندگی و وسعت شهرستان هنوز نیاز به حمایت و تامین اعتبار ویژه می باشد.