مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هفت هزار تن کود اوره و هزار تن کود فسفاته و پتاسه بین کشاورزان استان توزیع شده است.

محمد مهدی سعیدی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید استاندار خراسان جنوبی از انبارهای نهاده‌های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در جمع خبرنگاران افزود: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مسوول تامین نهاده‌های کشاورزی به‌ویژه کود شیمیایی است و در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۴ هزار تن سهمیه داریم که از این میزان ۱۵ هزار تن کودهای ازته و بقیه فسفاته و پتاسه در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به ذخیره‌سازی هشت هزار تن کود در انبارها نگرانی برای تامین کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی استان وجود ندارد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: کشاورزان برای کودهای ازته و اوره ۱۵ درصد و برای کودهای پتاسه ۵۱ درصد هزینه را پرداخت می‌کنند و بقیه به‌صورت یارانه‌ای توسط دولت پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه بیشترین کودهای شیمیایی در کشت پاییزه استفاده می‌شود افزود: در حال حاضر کشاورزان برای تهیه و تامین کودهای شیمیایی مشکلی ندارند و نهاده‌های کشاورزی مورد نیاز در استان موجود است.

استاندار خراسان جنوبی امروز با هدف بررسی میزان موجودی کود شیمیایی فسفاته، ازته و پتاسه انبارها و در راستای حمایت از کشاورزان از انبارهای نهاده‌های کشاورزی در بیرجند بازدید کرد.

کودهای شیمیایی فسفاته، ازته و پتاسه از جمله کالاهای اساسی است که با ارز دولتی و به منظور تامین نیاز کشاورزان در فصل کاشت ذخیره‌سازی می‌شود.