مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر تمامی ۳۲ شهر و ۹۵۱ روستای استان مشتمل به ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۸۴ درصد جمعیت روستایی خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

سید محمود هاشمی، امروز دوشنبه ۲۴ شهریور، به خبرنگاران رسانه‌های گروهی گفت: تا پایان هفته دولت تعداد مشترکین گاز طبیعی در خراسان جنوبی ۲۶۸ هزار مشترک بوده که از این تعداد، بالغ بر ۱۴۰ هزار مشترک از ابتدای دولت یازدهم از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده‌اند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی افزود: تاکنون ۲۶۸ هزار مشترک مشتمل بر ۱۹۱ هزار مشترک شهری و ۷۷ هزار مشترک روستایی در خراسان جنوبی تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند.

وی از رشد ۷۲ درصدی مشترکین شهری و ۳۶۲ درصدی مشترکین روستایی از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون خبر داد و گفت: ۸۰ هزار مشترک شهری و ۶۰ هزار مشترک روستایی استان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به جمع مشترکین گاز پیوسته‌اند.

هاشمی، از اجرای ۹۶۷۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع در استان خبر داد و یادآور شد: ۷۳۱۵ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع در خراسان جنوبی در دولت یازدهم و دوازدهم اجرا شده است.