مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: ۶ هزار و ۶۰۰ کارت هوشمند ملی در استان صادر شده و آماده تحویل به متقاضیان است.

افراد متقاضی برای دریافت کارت هوشمند ملی خود به نشانی که به شماره همراه آنان ارسال شده است، مراجعه کنند.

وی بیان کرد: ۵۷۶ هزار و ۱۴۹ نفر از مردم خراسان جنوبی نسبت به ثبت‌نام کارت هوشمند ملی اقدام کردند و ۱۲ هزار و ۲۲۶ نفر از واجدین شرایط هنوز ثبت‌نام نکردند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: در مجموع ۹۷.۹۲ درصد جمعیت استان نسبت به ثبت‌نام کارت هوشمند ملی اقدام کردند و رتبه هشتم کشور را در این خصوص داریم.

وی درباره صدور شناسنامه مکانیزه برای افراد بالای ۱۵ سال از ابتدای شروع طرح (تیر ۸۹) افزود: در این مدت ۳۶۰ هزار و ۵۲۶ فقره شناسنامه مکانیزه برای افراد بالای ۱۵ سال صادر شده است و ۶۱.۳ درصد جمعیت استان نسبت به دریافت شناسنامه مکانیزه خود اقدام کرده‌اند.

مهرآور همچنین از کاهش ۴.۴ درصدی ولادت در سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته ۱۴ هزار و ۷۷۹ واقعه ولادت در استان خراسان جنوبی به ثبت رسید که از این تعداد هفت هزار و ۶۵۵ نوزاد پسر و هفت هزار و ۱۲۴ دختر بوده است.

وی ادامه داد: نسبت جنسی پسران به دختران ۱۰۷ است یعنی در برابر هر ۱۰۷ واقعه ولادت پسر، ۱۰۰ تولد دختر به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: همچنین میانگین سنی مادران ۲۹.۶ و میانگین سنی پدران ۳۳.۴ بوده است.

وی اظهار داشت: امیرعلی، امیرحسین، ابوالفضل، محمد و حسین به ترتیب بیشترین فراوانی نام را بین نوزادان پسر و فاطمه، فاطمه زهرا، زینب، حلما و ریحانه به ترتیب بیشترین فراونی نام نوزادان دختر داشته‌اند.