۶۴ هزار و ۴۶۰ نفر در کتابخانه‌های نهادی و مشارکتی خراسان جنوبی عضو هستند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی گفت: در استان ۷۲ باب کتابخانه نهادی و ۱۱عضویت بیش از ۶۴ هزار نفر در کتابخانه‌های خراسان جنوبی باب کتابخانه مشارکتی وجود دارد که در مجموع در این کتابخانه‌ها ۶۴ هزار و ۴۶۰ نفر عضو هستند.
حاجی افزود: تا پایان آذر ماه عضویت در کتابخانه‌های استان بیش از ۷۱ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن افزایش داشته است.
وی در خصوص سرانه عضو به ازای جمعیت گفت: شهرستان‌های قائنات، طبس و نهبندان به ترتیب با ارقام ۱۴.۴۸، ۱۴.۲۸ و ۱۳.۴۱ بالاترین نسبت عضو به ازای ۱۰۰ نفر جمعیت شهرستان را دارند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان گفت: در آمار اعضای کتابخانه‌های استان از نظر رده سنی، مقطع ابتدایی با ۱۷۱۸۷ عضو بالاترین اعضای کتابخانه‌های استان، سپس اعضای مقطع متوسطه در مقام دوم هستند.
حاجی افزود: بیشترین عضو رده سنی ابتدایی استان مربوط به کتابخانه‌های محتاج نهی شهرستان نهبندان، کتابخانه محمد علی کریم پور شهرستان بیرجند و کتابخانه ملا عبدا.. بشروی شهرستان بشرویه است.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور