رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی گفت: در مجموع در سال مالی ۱۴۰۲ میزان ۶۲.۳ اعتبارات تملک و دارایی‌های خراسان جنوبی تخصیص یافته است.

 حمید جهانشاهی در شورای اداری خراسان جنوبی گزارشی درباره وضعیت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی خراسان جنوبی ارائه کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی گفت: هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درامد مصوب در سال مالی ۱۴۰۲ داشتیم که با پیگیری‌های انجام شده تمام این رقم محقق شد.

جهانشاهی با اشاره به اینکه این میزان در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ به صورت کامل محقق شد، بیان کرد: در بخش هزینه‌ای ۹۹۲ میلیارد تومان اعتبارات ابلاغی ما بود که در این بخش ۹۹.۸ درصد اعتبارات استان تخصیص یافته است.

وی با تأکید بر اینکه در بخش مازاد درآمد استان هم مبلغی تخصیص یافته که بخشی از کسری‌های ما را جبران کرد، اظهار کرد: این اتفاق کمک شایانی به ما کرد که در این زمینه از استاندار خراسان جنوبی تشکر فراوانی داریم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی با اشاره به هزار و ۹۲۹ میلیارد تومان اعتبارات ابلاغی بخش تملک و دارایی‌های سرمایه‌ای خراسان جنوبی در سال مالی ۱۴۰۲، گفت: در مجموع ۶۲.۳ درصد اعتبارات تملک و دارایی‌های استان تخصیص یافته است.

جهانشاهی یادآور شد: در بخش مازاد درآمد ۲.۵ میلیارد تومان به استان تخصیص یافت که با آن بخشی از کسری‌ها جبران شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور