۲ مجوز راه اندازی موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره ماه آبان در خراسان جنوبی صادر شد.

 معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: برای صدور ۲ مجوز راه اندازی موسسه فرهنگی و هنری چند منظورهیک موسسه فرهنگی و هنری در شهرستان طبس و موسسه فرهنگی در شهرستان بیرجند مجوز فعالیت صادر شد.

محمود رمضانی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ موسسه فرهنگی تک منظوره و ۲ موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره مجوز فعالیت دریافت کرده اند.

رمضانی افزود: در حال حاضر ۶۲ موسسه فرهنگی و هنری در سطح استان فعالیت دارند.