مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی از ابلاغ ۶۰ میلیارد تومان سهمیه قیر رایگان برای اجرای طرح هادی روستایی در خراسان جنوبی خبر داد.

قاسم تنها ظهر اظهار داشت: پارسال سهمیه قیر رایگان حدود ۵۶ میلیارد تومان به استان اختصاص یافته که اخیرا در سال جاری ۶۰ میلیارد تومان به سهمیه اولیه استان اضافه شده و پیش بینی می‌شود بیش از۲۰۰ روستای استان از این محل منتفع و معابر این روستا‌ها در برنامه آسفالت قرار گیرد.

وی افزود: این اعتبار از محل اعتبارات ۱۴۰۱ به استان ابلاغ شده که تا پایان شهریور امسال(پایان سال مالی) باید جذب شود.

وی بیان کرد: روستا‌های دارای اولویت استفاده از این محل شناسایی و پیمانکاران مربوطه از طریق سامانه ستاد انتخاب شدند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان جنوبی با بیان اینکه سهمیه قیر استان بیش از صددرصد افزایش داشته است، افزود: با پیگیری‌های انجام شده امکان جذب قیر بیشتر بصورت تهاتری در استان فراهم شد.

وی افزود: در سال مالی گذشته بنیاد مسکن در راستای اجرای طرح هادی در سطح روستا‌های استان تا کنون ۳۵ میلیارد و ۲۱۹ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و در سطح ۶۶ روستای استان مصوب شده که در حال حاضر ۲۳ میلیارد و ۲۰۳ میلیون تومان تخصیص یافته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان جنوبی اظهارکرد: در این راستا پروژه‌ها از طریق سامانه ستاد به پیمانکاران منتخب واگذار شده و در مرحله اجرا است.

وی گفت: همچنین پارسال از محل اعتبارات ملی نیز تا کنون ۱۸ میلیارد و ۵۵۱ میلیون تومان به استان اختصاص یافته که یک میلیارد و ۸۸۳ میلیون تومان برای تهیه طرح هادی و تهیه بافت با ارزش ۵ روستای استان در حال انجام است.

تنها افزود: از این رقم ۱۴ میلیارد و ۷۴۶ میلیون تومان نیز در ۱۸روستای استان به منظور اجرای طرح هادی در مرحله انتخاب پیمانکار است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان جنوبی گفت: همچنین از این رقم ۸۰۰میلیون تومان برای تکمیل بافت با ارزش روستای نای بند شهرستان طبس اختصاص یافته که در مرحله انتخاب پیمانکار است.

وی در نهایت اعتبار کلی مصوب برای تهیه و اجرای طرح هادی در روستا‌های استان را ۱۷۰ میلیارد و ۲۹۲ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: از این رقم تاکنون ۱۵۸ میلیارد و ۲۷۶ میلیون تومان به استان تخصیص یافته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان جنوبی افزود: پیش بینی می‌شود بیش از ۲۵۰ روستا از این محل بهرمند شوند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور