مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی گفت: ۱۰ ماه امسال سه هزار و ۴۴۲ پرونده نزاع در استان داشتیم که رتبه دوم کل معاینات بالینی را به خود اختصاص داده است.

علی توکلی روز چهارشنبه در نشست خبری افزود: آمار نزاع در استان از ابتدای امسال تا پایان دی ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۲ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: امسال آمار نزاع در شهرستان بیرجند ۳.۳ درصد کاهش اما در شهرستان طبس ۴۱.۳ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی ادامه داد: از ابتدای امسال ۱۵ هزار و ۳۹۳ پرونده معاینات بالینی در استان تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۱ درصد رشد داشته و بیشترین معاینات در شهرستان‌های بیرجند، قاینات و طبس بوده است.

وی گفت: تصادفات نیز با چهار هزار و ۵۵۴ پرونده رتبه اول پرونده‌های معاینات بالینی را در استان به خود اختصاص داده و آمار مصدومان ناشی از تصادفات امسال چهار هزار و ۵۵۴ مورد بوده که ۱.۴ درصد افزایش داشته است.

توکلی عنوان کرد: آمار فوتی‌های تصادفات امسال ۳۱۰ مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

نزاع در خراسان جنوبی رتبه دوم معاینات بالینی را دارد

وی با اشاره اینکه آمار مصدومان ناشی از حوادث کار ۱۹.۶ درصد افزایش یافته است گفت: این آمار سال گذشته ۱۵۳ مورد و امسال ۱۸۳ مورد بوده که ۹۹.۵ درصد مربوط به مردان است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی اظهار داشت: آمار متوفیان ناشی از حوادث کار ۴۵.۴۸ درصد کاهش داشته به طوری که سال گذشته ۲۴ و امسال ۱۳ مورد فوتی داشته ایم اما رتبه پنجم استان در این زمینه قابل تامل است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی رتبه ۱۷ کشور را در اجساد معاینه شده دارد افزود: امسال ۶۴۲ پرونده اجساد داشتیم که ۷۲.۶ درصد آن مرگ غیر طبیعی بوده است.

توکلی با اشاره به اینکه امسال ۹۴ درخواست سقط درمانی بوده که برای ۶۲ مورد آن مجوز صادر شده است اضافه کرد: متوفیان ناشی از گازگرفتگی در سال جاری ۷۲.۷ درصد کاهش یافته است به طوری که سال گذشته ۱۱ مورد و امسال سه مورد فوت در این زمینه داشتیم.

وی با اشاره به کمیسیون‌های پزشکی قانونی گفت: سال گذشته ۱۰۸ کمیسیون برگزار شده و امسال آمار ۱۷۱ مورد بوده که ۵۶ درصد رشد داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی افزود: ۵۲ پرونده قصور پزشکی بوده که بیشترین شکایت از پزشکان زنان و زایمان است.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور