مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: با اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم در استان ۴۵ هزار و ۳۹۷ کودک سه تا ۶ سال در سال گذشته سنجش بینایی شدند.

حسن شرفی افزود: از این تعداد ۲۰ هزار و ۹۹۱ کودک در شهرها، ۲۴ هزار و ۴۰۶ کودک در روستاها بودند.

وی گفت: خدمات غربالگری تنبلی چشم کودکان به ویژه در مناطق روستایی، محروم، سخت گذر و حاشیه شهر با دستگاه بینایی سنجی و به طور سیار انجام می‌شود چون غربالگری مهمترین ابزار برای پیشگیری از معلولیت‌ها است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی ادامه داد: ۲۸ هزار و ۶۰۱ کودک با دستگاه غربالگری بینایی سنجی، ۱۶ هزار و ۷۹۶ کودک با چارت ” E” غربالگری شدند.

وی بهترین زمان برای تشخیص و درمان تنبلی چشم را زیر پنج سالگی عنوان کرد و گفت: در صورتی که مشکل دید کودک قبل از این سن، تشخیص داده شود حتی اگر چشم دچار تنبلی شده باشد، با درمان به موقع بینایی کامل به دست خواهد آمد.

شرفی تاکید کرد: هرچه درمان چشم تنبل با تاخیر انجام شود، احتمال به دست آوردن بینایی کامل، کمتر خواهد شد به طوری که بعد از هفت تا ۱۰ سالگی درمان چشم تنبل، تاثیری در بهبود بینایی نخواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه بینایی چشم کودکان سه تا ۶ سال هر سال باید غربال شود گفت: در زمان حاضر ۵۲ پایگاه دائمی غربالگری بینایی در سطح استان فعال است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی افزود: ضروری است خانواده‌ها برای اطمینان از سلامت بینایی فرزندان خود به پایگاه‌های غربالگری مراجعه کنند و غربالگری بینایی، شنوایی، مشاوره ژنتیک و رصد علل معلولیت‌ها از جمله این فعالیت‌هاست که به خانواده‌ها برای داشتن کودک سالم کمک می‌کند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور