بازدید داعی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از قطعه ۲ باند دوم محور بیرجند _ قاین

🔸داعی: تلاش می کنیم ۴ کیلومتر دیگر از این قطعه تا هفته دولت سالجاری تکمیل و زیر بار ترافیک برود.