#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی گفت: شهرستان‌ های بیرجند، سربیشه، بشرویه و طبس همچنان در وضعیت قرمز (خیلی پر خطر) قرار دارند.

شریف زاده دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی گفت: میزان بروز تجمعی کرونا در استان ۳۵۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که این میزان در کشور ۵۲۱ نفر در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است.

او افزود: نسبت مرگ و میر در استان ۵/۱ درصد و شاخص کشوری ۵/۷ درصد را نشان می‌ دهد که وضعیت استان ۰/۶ درصد نسبت به آمار کشوری مطلوب‌ تر است.

شریف زاده با بیان اینکه میزان مرگ و میر اختصاصی علیتی در استان ۱۹/۴ درصد و شاخص کشوری ۳۰/۱ درصد است، تصریح کرد: میزان نمونه ‌های مثبت کرونا در استان ۲۱ درصد است و این در حالی است که این آمار در کشور ۱۱/۳ درصد بوده است.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی اظهار کرد: شاخص نمونه گیری در هر هزار نفر در استان  ۱۸/۱ و شاخص کشوری ۴۶/۳ است که نشان دهنده وضعیت نامطلوب استان نسبت به وضعیت کشوری است.

او با اشاره به اینکه سرایان تنها شهر با وضعیت سفید در استان است، ادامه داد: شهرستان ‌های بیرجند، سربیشه، بشرویه و طبس در وضعیت قرمز (خیلی پر خطر)، خوسف، درمیان، فردوس در وضعیت نارنجی (پرخطر)، زیرکوه، نهبندان و قائن در وضعیت زرد (متوسط خطر) قرار دارند.

شریف زاده در خصوص میزان بروز تجمعی این بیماری در شهر‌ های استان گفت: بیرجند با ۴۹۵ نفر رتبه اول، سربیشه با ۴۲۲ نفر رتبه دوم، بشرویه با ۳۹۱ رتبه سوم، درمیان ۳۸۵ نفر رتبه چهارم و سرایان با ۳۷۵ نفر در رتبه پنجم این آمار قرار دارند.