رییس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: از آغاز اجرای طرح کنترل الکترونیکی زندانیان، ۴۵ نفر در استان از این طرح استفاده کردند و تحت مراقبت الکترونیکی قرار گرفتند.

حجت‌ الاسلام ابراهیم  افزود: ۳۵ نفر از این افراد تاکنون از زندان آزاد شده‌اند و ۱۰ نفر در حال حاضر تحت مراقبت الکترونیکی قرار دارند.

وی گفت: تمامی زندانیان جرایم عمد و غیر عمد مشمول طرح پابند الکترونیک می‌شوند و با ارائه درخواست و تایید قاضی می‌توانند از این طرح استفاده کنند.

رییس کل دادگستری خراسان جنوبی اظهار داشت: در این طرح زندانی در صورت تایید قاضی و تحویل وثیقه باید ماهانه ۹۰ هزار تومان برای استفاده از تجهیزات الکترونیکی بپردازد.

وی با اشاره به اینکه مرکز مراقبت الکترونیکی زندانیان با هدف پایش زندانیان دارای پابند الکترونیک در استان راه‌اندازی شد افزود: پابند الکترونیکی از سال‌ها قبل در کشور برای کنترل جمعیت کیفری زندان‌ها اجرا ‌شد و در این طرح زندانیان در محدوده خاص تعیین شده توسط قاضی می‌توانند بیرون از زندان باشند.

حمیدی ادامه داد: یکی از مهمترین مزایای طرح این است که زندانی می‌تواند در کنار خانواده و محل کسب و کارش ارتزاق کند.

وی با بیان اینکه پابند الکترونیکی در مدت محکومیت به پای زندانی نصب می‌شود اظهار داشت: زندانی توسط این پابند مراقبت می‌شود و اگر از محدوده‌ای که قاضی برایش تعیین کرده خارج شود در پرونده قضایی وی ثبت می‌شود.

رییس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: کنترل زندانیان واجد شرایط این طرح و پایش آنها که مرتکب تخلف شده یا نشدند در این مرکز انجام می‌شود.

وی افزود: اگر کسی تخلفی کرد اول به او اخطار داده خواهد شد که از آن محدوده مورد نظر خارج شده و سپس تخلف را گزارش می‌کنند تا قاضی پرونده درباره تخلف او تصمیم مقتضی را اخذ کند.

مرکز مراقبت الکترونیکی زندانیان با هدف پایش زندانیان دارای پابند الکترونیک با حضور رییس کل دادگستری خراسان جنوبی و جمعی از مسوولان قضایی در این استان راه‌اندازی شد.