مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: ۴۵۰ هزار هکتار از مراتع استان که در سال‌های قبل از محل اعتبارات دولتی و با مشارکت بهره‌برداران احیا و اصلاح شده بود از ابتدای آبان امسال برای بهره‌برداری و تعلیف دام مرتعداران آزادسازی شد.

علیرضا نصرآبادی روز سه‌شنبه د افزود: حدود ۳۰۰ هزار واحد دامی متعلق به ۶ هزار و ۲۵۰ خانوار مرتعدار و دامدار روستایی و عشایری در ۱۱۵ منطقه استان به مدت ۸۰ تا ۹۰ روز از این مراتع بهره‌برداری خواهند کرد.

وی بیان کرد: در این مراتع ۲۷ هزار و ۳۰۰ تن علوفه خشک به ارزش ۳۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان وجود دارد و در این مدت بهره‌برداران مکلف به رعایت نکات قید شده در پروانه‌های موقت صادره هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی اظهار داشت: با احیای عرصه‌های مذکور علاوه بر حفاظت خاک، اهداف مربوط به اصلاح و احیا مراتع، بهبود وضعیت پوشش گیاهی، حفظ منابع آب و خاک، جلوگیری از فرسایش خاک و بهبود عوامل زیست محیطی محقق شده است.

وی تصریح کرد: افزایش کمی و کیفی پوشش گیاهی برای رسیدن به پتانسیل تولید و بهره‌برداری پایدار مهمترین هدفی است که در اصلاح و احیا مدیریت مراتع دنبال می‌شود.

نصرآبادی ادامه داد: افزایش میزان پوشش گیاهی منجر به افزایش تولید علوفه مراتع، تولیدات دامی، حفاظت خاک و جلوگیری از فرسایش و جابه جایی خاک، تولید بیشتر آب در مراتع و بهبود شاخص‌های اصلی پایداری اکولوژیکی می‌شود.

وی یادآور شد: در مجموع سالانه ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تن علوفه خشک در مراتع  استان خراسان جنوبی تولید می‌شود که قیمت هر کیلوگرم بر اساس نامه کتبی سازمان هزار و ۳۵۱ تومان معادل ۷۰ درصد قیمت جو است.