مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از راهیابی ۴۱۷ اثر به دومین جشنواره منطقه‌ای مطبوعات شرق کشور خبر داد.

، علی فرخنده اظهار کرد: در دومین جشنواره منطقه‌ای مطبوعات شرق کشور یادمان پروفسور معتمدنژاد به میزبانی خراسان جنوبی حدود ۶۰۰ نفر ثبت نام و آثار خود را به دبیرخانه ارسال کردند که پس از بررسی و داوری اولیه آثار، تعداد ۴۱۷ اثر تأیید و در ادامه توسط دفتر مطالعات برنامه ریزی رسانه های وزارت ارشاد داوری می‌شود.

وی افزود: از بین ۶۰۰ اثر ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، خراسان جنوبی با ۳۱۴ اثر و خراسان رضوی با ارسال ۱۴۱ اثر به ترتیب بیشترین آثار را به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده و مابقی آثار هم از استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، جنوب کرمان، یزد، خراسان رضوی و شمالی ارسال شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه اختتامیه دومین جشنواره منطقه‌ای شرق کشور در ۲۷ اردیبهشت و روز ارتباطات برگزار می‌شود، تصریح کرد: پس از بررسی اولیه، ۱۸۳ اثر به دلیل عدم مطابقت با فراخوان، عدم تناسب تاریخ آثار بر اساس فراخوان و… به جشنواره راه نیافت.

فرخنده با بیان اینکه جشنواره در دو بخش موضوعی و آزاد برگزار می‌شود، گفت: از ۴۱۷ اثر تأیید شده، ۲۵۵ اثر در بخش آزاد و ۱۶۲ اثر در بخش موضوعی است که در بخش آزاد  نیز بیشترین اثر به ترتیب در زمینه تیتر و گزارش و در بخش موضوعی هم بیشترین آثار تأیید شده در بخش شعار سال است.

دومین جشنواره منطقه‌ای مطبوعات شرق کشور یادمان پروفسور معتمدنژاد با حمایت معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری خانه مطبوعات استان برگزار می‌شود.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور