#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

 ۳۴۱ طرح اولویت‌دار خراسان جنوبی برای بهره‌مندی از تسهیلات اشتغال در یازدهمین نشست کمیته استانی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه به تصویب رسید.

یازدهمین نشست کمیته استانی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی به عنوان دبیر کمیته در این نشست به ارائه گزارشی از عملکرد کمیته استانی و وضعیت اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به تفکیک دستگاه‌های اجرایی پرداخت.

مرتضی ذاکریان گفت: تاکنون ۷۱۸ طرح در این کمیته به تصویب رسیده و تا پایان سال ۱۴۰۰ تسهیلات مربوط به ۴۷ طرح به مبلغ ۴۳۴ میلیارد ریال توسط بانک‌های عامل پرداخت شده است.

در این نشست که با حضور همه اعضا همراه بود، نمایندگان بانک‌های عامل گزارشی از وضعیت بررسی و پرداخت طرح‌های متقاضی تسهیلات ارائه کردند سپس نمایندگان هر یک از دستگاه‌های اجرایی عضو کمیته به معرفی طرح‌های متقاضی تسهیلات در حوزه خود پرداختند.

بعد از بررسی طرح‌ها توسط اعضای کمیته استانی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، در نهایت ۳۴۱ طرح با مجموع مبلغ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال به تصویب رسید.

همچنین مقرر شد اقدامات لازم برای معرفی طرح‌های مصوب به بانک یا مؤسسه عامل انجام شود