وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای اجرای طرح آبخیز تا جالیز قنات بلده شهرستان فردوس ۳۰ میلیارد تومان اعتبار تا پایان سال جاری اختصاص می‌یابد.

سیدجواد ساداتی نژاد،  در شهر فردوس و در محل احداث سد مخزنی قنات بلده این شهر در جمع خبرنگاران از تخصیص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار تا پایان سال خبر داد.

به گزارش ایسنا، وی گفت: باتوجه به ظرفیت کشاورزی شهرستان فردوس طرح ویژه آبخیز تا جالیز برای مدیریت و بهره وری منابع آبی به عنوان طرح پایلوت در حال احداث است.

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص باغات انار شهرستان و آفات این  محصول گفت: قدامات اساسی و مورد نیاز انجام خواهیم داد تا دغدغه های کشاورزان کم شود.

وی در خصوص احداث سردخانه گفت: اگر سرمایه گذار باشد استقبال کرده و برای ارائه تسهیلات آمادگی داریم؛ همچنین در حوزه صنایع لبنی نیز تسهیلات لازم ارائه می‌شود تا ارزش افزوده تولیدات دامی نصیب مردم شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور