معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: ۳۰ مهر ماه جاری، آخرین مهلت ثبت اطلاعات آموزشگاه های آزاد هنری دارای مجوز در سامانه آموزشگاه ها بوده و این مهلت قابل تمدید نیست.
؛ سید علی زمزم بیان کرد: آخرین مهلت ثبت اطلاعات آموزشگاه های آزاد هنری دارای مجوز در سامانه آموزشگاه ها به نشانی sso.farhang.gov.ir تا ۳۰ مهر ماه جاری بوده و این مهلت قابل تمدید نیست.
وی با بیان اینکه بعد از پایان مهلت مقرر، سامانه برای ثبت اطلاعات آموزشگاه ها مسدود می شود، تاکید کرد: با آموزشگاه هایی که اطلاعات خود را ثبت نکرده اند، مانند آموزشگاه های فاقد مجوز رفتار خواهد شد.
معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: از آموزشگاه های آزاد هنری که تاکنون موفق به ثبت اطلاعات در این سامانه نشده اند، خواستاریم تا پایان مهر ماه جاری نسبت به این مهم اقدام کنند.
زمزم ادامه داد: همچنین برای افرادی که در گذشته موافقت اصولی تاسیس آموزشگاه را دریافت کرده و مکان آموزشگاه را معرفی نکرده اند هم تا پایان مهر ماه امکان معرفی مکان فراهم است.
به گفته وی، ثبت عملکرد فصلی آموزشگاه ها نیز از دیگر مواردی بوده که تنها تا ۳۰ مهر ماه باید توسط آموزشگاه ها تکمیل شود و پس از این تاریخ، سامانه برای ثبت عملکرد گذشته مسدود می شود.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور