مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان گفت: مطالعات ۲ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی این شهرستان انجام شده و آماده اجرای سامانه‌های نوین آبیاری است.

علیرضا حیدرپور افزود: ۳۵۰ هکتار پرونده نیز تکمیل شده و برای تامین اعتبار در دست اقدام است.

وی اظهار داشت: در سال جاری دولت به ازای اجرای هر هکتار آبیاری کم‌فشار ۱۵۰ میلیون ریال و به ازای اجرای هر هکتار سامانه آبیاری تحت‌فشار ۴۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض دولتی پرداخت می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی نهبندان گفت: در حال حاضر ۶۷۰ هکتار سامانه نوین آبیاری با اعتبار بیش از ۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات اداره فنی و زیربنایی در دست اجراست که از این مقدار ۵۹۳ هکتار اجرای سامانه آبیاری کم‌فشار و ۷۷ هکتار آبیاری تحت‌فشار است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان نهبندان دارای ۶ هزار و ۳۰۰ هکتار سطح زیر کشت محصولات زراعی و سه هزار و ۷۰۰ هکتار سطح زیر کشت محصولات باغی است اضافه کرد: ۲۷ درصد سطح زیرکشت محصولات زراعی به میزان حدود هزار و ۷۰۰ هکتار و ۳۲ درصد سطح زیر ‌کشت محصولات باغی به حجم هزار و ۱۸۵ هکتار تاکنون مجهز به سامانه‌های نوین آبیاری شده‌اند.

حیدرپور گفت: اجرای طرح‌های آبیاری نوین باعث کاهش شدید هدررفت آب در بخش کشاورزی می‌شود و در مجموع به‌صورت میانگین راندمان آب در آبیاری تحت‌فشار ۹۰ درصد و آبیاری کم‌فشار ۷۰ درصد است.

وی ادامه داد: با اجرای سامانه‌های نوین آبیاری گاهی با افزایش سطح زیر کشت از طرف بهره‌برداران مواجه هستیم که صرفه‌جویی مصرف آب در افزایش سطح زیر کشت جبران می‌شود.

خراسان جنوبی ۱۱ شهرستان دارد و نهبندان در ۲۰۰ کیلومتری بیرجند قرار دارد.