دبیر ستاد انتخابات استان خراسان جنوبی گفت: ۲۸۹ هزار نفر در حوزه انتخابیه “بیرجند، درمیان و خوسف” واجد شرایط رای دادن در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند.

 موسی سلیمی  اظهار کرد: ۵۰ درصد جمعیت استان در این سه شهرستان است.

وی گفت: ۲۸۷ شعبه اخذ رأی برای برگزاری دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف پیش بینی شده است.

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان جنوبی از آماده بودن تمامی زیرساخت‌ها برای برگزاری انتخابات سالم و رقابتی در این حوزه انتخابیه خبر داد و افزود: تعرفه‌ها و ملزومات مورد نیاز در استان نیز تامین شده و در این زمینه نگرانی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه کاندیداها تا ۷۲ ساعت قبل از زمان رأی گیری امکان انصراف دارند گفت: در صورتی که کاندیدایی در ۷۲ ساعت باقیمانده انصراف دهد انتخابات با حضور یکی دیگر از کاندیداها که بیشترین آرا را در دور قبل به دست آورده است، برگزار خواهد شد.

سلیمی با تاکید بر اینکه کاندیداها فقط در مکان‌های مجاز و مورد تایید دست اندرکاران انتخابات می‌توانند تبلیغات کنند ادامه داد: کاندیداها و طرفدارانشان اصل قانونمداری را رعایت کنند.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد و از میان نامزدهای حاضر در عرصه رقابت ۲۴۵ نفر به مجلس راه یافتند و سرنوشت ۴۵ کرسی در ۲۲ حوزه باقیمانده در دور دوم انتخابات ۲۱ اردیبهشت ماه مشخص خواهد شد.

خراسان جنوبی دارای ۱۱ شهرستان و چهار حوزه انتخابیه اصلی است که هر کدام از این چهار حوزه انتخابیه یک کرسی نمایندگی دارد.

با اعلام نتایج رسمی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، منتخبان حوزه‌های انتخابیه “قاینات و زیرکوه”، “نهبندان و سربیشه” و “فردوس، طبس، سرایان و بشرویه” مشخص شدند و ۲ نامزد حوزه انتخابیه “بیرجند، درمیان و خوسف” که آرای بیشتری کسب کردند، به دور دوم رفتند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور