مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: از سال ۹۷ تا ۹۹ برای اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری در استان بیش از ۲۶ میلیارد تومان هزینه شده که ارزش روز آن حدود ۳۷ میلیارد تومان است.

وحید داعی،  با بیان اینکه این میزان اعتبار برای اجرای ۴۴ طرح بازآفرینی شهری در ۲ سال گذشته هزینه شده است، افزود: با این میزان اعتبار ۳۲  طرح بازآفرینی به بهره برداری رسیده و ۱۲ پروژه نیز در دست اجرا است.

وی اظهار داشت: این طرح‌ها شامل هشت هزار و ۴۶۲  مترمربع احداث کتابخانه، مدرسه، درمانگاه و فضای ورزشی، ۴۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع بهسازی شبکه معابر و ساماندهی محله، هفت هزار مترمربع مسیرگشایی طرح تفصیلی و ۱۶ هزار و ۸۲۵ مترمربع اجرای تاسیسات زیربنایی توسعه فاضلاب است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: پروژه‌های احداث سالن ورزشی، کتابخانه، خانه محله و بهسازی و نوسازی انشعابات آب از مهمترین طرح‌های اجرا شده است.

وی ادامه داد: در زمان حاضر حدود ۸۱ هزار و ۳۳۹ نفر از جمعیت استان در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی ساکن هستند که از این تعداد ۱۹ هزار و ۱۹۶ نفر در بافت‌های فرسوده بیرجند سکونت دارند.

داعی عنوان کرد: در زمان کنونی هزار و ۷ هکتار بافت‌ فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی در سطح خراسان جنوبی وجود دارد که از این میزان بافت‌های ناکارآمد ۴۹۱ هکتار در بیرجند قرار دارد.

وی تعداد شهرهای هدف طرح بازآفرینی شهری در استان را هفت شهر اعلام کرد و گفت: ۴۶ محله استان در حوزه بازآفرینی شهری قرار داشته که از این تعداد ۲۱ محله در بیرجند قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی، سهیمه استان برای تسهیلات بازآفرینی شهری را ۳۵۰  واحد اعلام کرد و افزود: طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ استقبال کمی در استفاده از تسهیلات نوسازی و بازآفرینی شهری را شاهد بودیم و در مجموع تعداد ۴۵ واحدبرای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شده‌اند.