مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی اظهار کرد: با اجرای بند خاکی حوزه مشوکی دهستان لانو ۲۰۰ هزار متر مکعب رواناب در این بخش از نوار مرزی استحصال می‌شود.

علیرضا نصرآبادی،  با اشاره به بخشی از حجم رواناب‌ها که از نوار مرزی استان خارج می‌شود، به خبرنگاران گفت: بند خاکی حوزه مشوکی دهستان لانو از ابتدای دی ماه سال گذشته  با اعتبار ۱۶ میلیارد ریال اجرایی شد.

وی افزود: این طرح با مشارکت قرارگاه شهید ناصری با هدف کنترل رواناب‌ها در نوار مرزی و همچنین ماندگاری روستاییان در این منطقه کلید خورد.

وی با بیان اینکه هم اکنون عملیات خاکی این پروژه که قابلیت کنترل ۲۰۰ هزار متر مکعب رواناب را دارد به پایان رسیده، اظهار کرد: در بارندگی‌های اخیر در منطقه لانو ۱۰ هزار متر مکعب رواناب کنترل شد که برای ساکنان روستاهای دهستان لانو بسیار مسرت بخش بود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی اظهار کرد: با اجرای کامل این سازه منابع آبی ۷ روستا  که شامل ۷ قنات با جمعیت هزار و ۱۷ نفر (۲۸۸ خانوار) است تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

نصرآبادی با توجه به اهمیت اجرای سازه‌های آبخیزداری در مناطق مرزی استان در شرایط سخت خشکسالی گفت: در شهرستان‌های مرزی با مدیریت رواناب‌ها و سیلاب‌ها موجب بهبود کمی و کیفی منابع آب، کاهش مخاطرات سیل و اثرات خشکسالی و همچنین کاهش فرسایش خاک می‌شود.

وی بیان کرد:  این عوامل نقش بسزایی در جلوگیری از مهاجرت و ثبات شغل و درآمد در روستاهای مرزی می شود که مانند پدافند غیرعامل عمل می‌کند.