مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: امسال از محل اعتبارات ملی ۲۰۰ میلیارد تومان برای تامین آب شرب مناطق روستایی و عشایری استان اختصاص یافت.

حسین امامیایرنا افزود: امسال اعتبارات تامین آب شرب در مناطق روستایی و عشایری پنج برابر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه از مجموع این اعتبار ۲۰ درصد مربوط به بخش عشایری است اظهار داشت: این اعتبار برای طرح‌های ملی روستایی و عشایری هزینه خواهد شد و امسال و سال آتی تحول چشمگیری در حوزه آب روستایی خواهیم داشت چون پروژه‌های ملی به اتمام خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در ارتباط با تامین آب در مناطق عشایری و روستایی افزود: بخش عمده‌ای از عشایر استان در روستاها ساکن هستند که ۲۰ درصد جمعیت مناطق روستایی را شامل می‌شود.

وی بیان کرد: سهم اعتباری هر کدام از شهرستان‌ها بر اساس میزان جمعیت عشایری آنها احصا شده و اعتبارات توزیع خواهد شد.

امامی عنوان کرد: سال گذشته از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای تامین آب در مناطق روستایی در مجموع ۴۰ میلیارد تومان اختصاص یافت که متناسب با سهم شهرستان‌ها و شاخص جمعیت روستایی توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه اعتبار مذکور برای پایدارسازی شبکه‌های روستایی با نظر فرمانداران هزینه خواهد شد یادآور شد: بخش عمده‌ای از اعتبار برای پروژه‌هایی که نمی‌توانیم از محل اعتبار ملی برای آنها اعتبار جذب کنیم هزینه خواهد شد تا در حوزه جلوگیری از هدررفت آب، پایداری شبکه‌ها و مخزن آب هزینه شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با بیان اینکه آبرسانی پایدار به ۱۸ روستای استان تکمیل و آماده افتتاح است افزود: در حال حاضر به ۳۹۸ روستای خراسان جنوبی با تانکر آبرسانی می‌شود.

وی ادامه داد: واگذاری انشعابات را آغاز کرده‌ایم و در آبرسانی سیار حتی برخی روستاها که موقتی مشکل دارند، آب به صورت سیار تامین می‌شود.

امامی با اشاره به هدررفت آب در مناطق روستایی و شهری استان گفت: امسال با اختصاص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار کاهش ۲.۵ درصدی هدررفت آب در استان پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: در صورت تخصیص این اعتبار در سرفصل کاهش هدررفت به میانگین کشوری نزدیک خواهیم شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با تاکید بر لزوم کاهش میزان هدررفت آب تصریح کرد: این مهم با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، با اعتبارات اختصاص یافته و با اولویت مکان‌هایی با حوادث بالا برنامه‌ریزی و انجام می‌شود.