هزار و ۵۳۴ نفر در خراسان جنوبی از ابتدای سال از آموزش‌های طرح سرباز مهارت از برخوردار شدند.

، معاون آموزشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: با توجه به تاکید رهبر ۱۵۰۰ نفر بهره مند از آموزش‌های طرح سرباز مهارتمعظم انقلاب در خصوص استفاده بهینه از دوران سربازی، ستاد کل نیرو‌های مسلح ، قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه را ایجاد کرد.

مجتبی ابراهیمی افزود: در این راستا جهاددانشگاهی بر اساس توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که در بخش‌های مختلف آموزش و کارآفرینی، پژوهش و فرهنگی دارد به عنوان نهاد همراه قرارگاه «مهارت آموزی کارکنان وظیفه» ایفای وظیفه می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در این طرح سربازان با مهارت‌های عمومی اشتغال و کارآفرینی، مهارت‌های زندگی، سواد رسانه‌ای و سواد مالی آشنا می‌شوند، گفت: در این طرح دوره آموزشی مهارت‌های زندگی و مهارت‌های عمومی و کارآفرینی به مدت ۴۸ ساعت با همکاری جهاددانشگاهی، اداره کل ورزش و جوانان و نیرو‌های مسلح استان انجام می‌شود.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی افزود: هدف از مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه و سربازان، افزایش جذابیت و نشاط خدمت وظیفه عمومی، کمک به توسعه قابلیت‌های اشتغال پذیری جوانان در بازار کار و بهبود وضعیت اشتغال در کشور است تا خدمت وظیفه عمومی را به فرصتی برای مهارت‌آموزی و مهارت ورزی تبدیل کند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای این طرح در استان تاکنون بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ هزار سرباز آموزش دیده اند، گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان سال، بیش از ۹ هزار سرباز از این آموزش‌ها بهره‌مند شوند.