#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

سرپرست فرمانداری خوسف گفت: از محل تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ تعداد ۳۱ نفر جهت دریافت تسهیلات به مبلغ ۷۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان معرفی شدند که تاکنون ۱۳ طرح با مبلغ ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در کمیته فنی و استانی مصوب شده است.

محمدعلی ایمانی، در کمیته اشتغال شهرستان خوسف اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ نیز ۱۰ طرح با مبلغ از محل اعتبارات مشاغل خانگی به بانک های عامل ارسال شده است که از مبلغ ۴۱۵ میلیون تومان میزان یکصد میلیون تومان پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته از میزان ۷۶۲ نفر تعهد شده در سامانه رصد برای ۷۹۱ نفر شغل ایجاد شده است که درصد تحقق آن بیش از ۱۰۳ درصد بوده است.

وی اظهار کرد: اتاق فکری برای پرداخت تسهیلات تشکیل تا بتوانند راهنمایی های ارزشمندی برای سرمایه گذاران در شهرستان ارایه کنند.

وی از پرداخت تسهیلات در راستای شعار سال خبر داد و افزود: بایستی تسهیلات با اولویت شعار سال پرداخت شود.

سرپرست فرمانداری خوسف اظهار کرد: از محل اعتبارات بند ب تبصره ۱۶ کمیته امداد امام خمینی (ره) از سهمیه ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تاکنون به ۱۴۵ طرح یا اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان معادل حدپد۸۳ درصد پرداخت شده است.

سرپرست فرمانداری خوسف گفت: از محل تسهیلات اشتغالزایی بند ب تبصره ۱۶ نیز از اعتبار یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان تخصیص پیدا کرده است و مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان معادل ۸۹ درصد پرداخت شده است.

سرپرست فرمانداری خوسف گفت: از محل تفاهم نامه فی‌مابین وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و صندوق کارآفرینی امید نیز به ۱۰ طرح مبلغ ۵۴۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی اظهار کرد: دو پرونده مصوب دیگر نیز به مبلغ ۳۰۰میلیون تومان نیز در مرحله ضمانت می باشد.
سرپرست فرمانداری خوسف از همه دستگاه های اجرایی خواست تا نهایت همکاری با سرمایه گذاران داشته باشند و از همه امکانات و ظرفیت ها استفاده شود تا بتوانیم بیش از سهمیه شهرستان نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنیم.

ایمانی خاطرنشان کرد: از محل تسهیلات کرونا به بنگاه های آسیب دیده نیز به ۵۷ پرونده که تسهیلات به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان مورد تقاضا مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان پرداخت شده است