خراسان جنوبی مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی اظهار کرد: تعاون روستایی خراسان جنوبی، ۹۲۷ کیلوگرم زعفران را به صورت حمایتی از ۲۰۰ کشاورز استان خریداری کرد.

وحید ضیائیان احمدی، امروز چهارشنبه ۱۲ آذر به خبرنگاران رسانه‌های گروهی گفت: این مقدار زعفران به ارزش حدود ۱۲ میلیارد تومان خریداری شد.

وی با بیان اینکه خرید حمایتی زعفران از ۱۲ آبان امسال در خراسان جنوبی آغاز شده است و تا پایان آذر ادامه دارد، از کشاورزان خواست در این تاریخ برای فروش زعفران امسال خود مراجعه کنند.

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی بیان کرد: خرید حمایتی زعفران در چهار مرکز شامل؛ اتحادیه تعاون روستایی استان در بیرجند، اتحادیه تعاون روستایی شهرستان قاین، شرکت تعاونی روستایی مطهری سرایان و اتحادیه تعاون روستایی شهرستان فردوس انجام می‌شود.

ضیائیان احمدی یادآور شد: کشاورزان با مراجعه به مجموعه جهاد کشاورزی با دریافت معرفی نامه و همراه داشتن مدارک شناسایی به مراکز خرید مراجعه کنند.