سرپرست اداره‌ کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: هدفگذاری کردیم که امسال ۱۲۰ کیلومتر باند دوم راه با اعتبار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در این استان تکمیل و بهره‌برداری شود.

میرمحمد مودی  اظهار داشت: بخش مهمی از احداث ۱۲۰ کیلومتر باند دوم در سه کریدور اصلی یعنی مشهد – چابهار حد فاصل نهبندان – بیرجند و بیرجند – قاین و کریدور بندرعباس – مشهد و محور طبس – بیرجند در دستور کار است.

وی بیان کرد: ۵۰ کیلومتر باند دوم راه در استان آسفالت شده و در مرحله نصب علائم و ایمن‌سازی است که برنامه‌ریزی شده تا هفته دولت امسال با اعتبار ۷۵۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری برسد.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۰ کیلومتر از باند دوم راه‌های استان آسفالت شده که از این مقدار چهار کیلومتر در ورودی خور، ۱۳ کیلومتر در محور قاین – کال شور و ۱۳ کیلومتر در محور دیهوک به راور بوده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر باند دوم راه در ۵۵۵ کیلومتر از راه‌های استان خراسان جنوبی با ارزش قرارداد ۶ هزار میلیارد تومان در دست ساخت است که اجرای این طرح‌ها به صورت میانگین حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مودی گفت: همچنین تاکنون ۸۵۰ کیلومتر باند دوم راه در استان تکمیل شده و مورد استفاده کاربران جاده‌ای قرار گرفته است.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی بیان کرد: استان خراسان جنوبی ۱۷ هزار و ۱۶۲ کیلومتر راه دارد که از این میزان ۸۵۰ کیلومتر باند دوم، ۸۸۲ کیلومتر راه اصلی، چهار هزار و ۷۱ کیلومتر راه فرعی، پنج هزار و ۹۰۰ کیلومتر راه روستایی آسفالت، هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه آسفالت شوسه و چهار هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه آسفالت خاکی است.

وی افزود: بهسازی و توسعه راه‌های دوبانده خراسان جنوبی بخش قابل توجهی از مصوبات سفر استانی رئیس جمهور را به خود اختصاص داده و باعث شتاب بخشی به طرح‌های راهسازی شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور