مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات «کشاورز کارت» با هدف پرداخت تسهیلات به کشاورزان برای خریده نهاده‌های کشاورزی از جمله کود، سم و بذر به استان اختصاص یافت.

محمدمهدی سعیدی در نشست خبری با موضوع بررسی کشت پاییزه و توزیع کود در سال زراعی جدید افزود: به ازای کشت هر هکتار گندم، جو، کلزا و حبوبات ۶ میلیون تومان، محصولات علوفه‌ای سه میلیون تومان، کاملینا و گلرنگ پنج میلیون تومان تسهیلات با سود ۱۲ درصد و تا سقف ۲۰ میلیون تومان یعنی یک تا ۱۰ هکتار به کشاورزان خرده مالک پرداخت می‌شود.

وی بیان کرد: با توجه به دستور وزیر اسبق جهاد کشاورزی از ۶ شهریور ۱۴۰۰ فروش کودهای شیمیایی باید با حواله الکترونیکی تحویل و توزیع شود که استان مقام سوم را دراین خصوص به خود اختصاص داده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: اکنون تمام فروش انواع کودهای شیمیایی در استان بر اساس صدور حواله‌های الکترونیکی توزیع می‌شود.

وی در ارتباط با تامین کودهای شیمیایی مورد نیاز استان عنوان کرد: سهمیه استان امسال ۱۵ هزار و ۶۷۰ تن کود اوره است که تاکنون هشت هزار و ۵۰۰ تن کود به استان حمل شده که پنج هزار تن بین کشاورزان توزیع شده است.

سعیدی ادامه داد: همچنین سهمیه کود سوپر فسفات تریپ و فسفاته ۱۳ درصد پنج هزار و ۴۸۹ تن است که از ابتدای سال تاکنون ۸۰۰ تن حمل شده و ۲۴۳ تن تاکنون توزیع شده است.

وی عنوان کرد: سهمیه کود پتاس استان نیز هزار و ۸۲۷ تن است که تاکنون ۸۰۰ تن به استان حمل شده و ۱۲۰ تن در بین کشاورزان توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی افزود: با توجه به اینکه از دی ماه ۹۸ تا شهریور ۹۹ امکان تامین کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه در کشور وجود نداشت استان ما نیز با مشکل مواجه شد که با توجه به تخصیص ارز نیمایی این مشکل حل شد و مشکلی در خصوص تامین این کودها نداریم و انبارها ظرفیت خوبی از این کودها را ذخیره دارند.

وی گفت: با توجه به آغاز کشت پاییزه در استان از قبل ذخیره‌سازی بیش از ۶ هزار تن کود فسفاته و پتاسه در انبارها فراهم شده است.

سعیدی افزود: با توجه به پیگیری‌های معاونت بهبود تولید گیاهی جهاد کشاورزی استان، شرکت خدمات استان مجدد به چرخه تولید بذور ورود پیدا کرده و در سال زراعی جدید بخشی از بذور مورد نیاز استان توسط این شرکت تامین خواهد شد.

وی بیان کرد: در زمینه توزیع کودهای شیمیایی بین کشاورزان استان ۴۰ کارگزار داریم که کود را در اختیار کشاورز قرار می‌دهند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: کود شیمیایی اوره تولید داخل است و کیسه ۵۰ کیلویی آن ۶۵ هزار تومان به فروش می‌رسد و در مجموع در تامین کودهای مورد نیاز کشاورزان مشکلی نداریم.

وی عنوان کرد: در تولید بذور اصلاح شده نیز هیچ مشکلی در استان وجود ندارد و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیاست‌های خود را به نحو احسنت به اجرا درآورده است.