رئیس ستاد انتخابات خراسان‌جنوبی با بیان اینکه از حیث تأمین تعرفه مشکلی نداریم، گفت: ۷۰۰ هزار تعرفه برای انتخابات ریاست جمهوری در خراسان‌جنوبی توزیع شده است.

ناصر خوش خبر، امروز جمعه ۲۸ خرداد در نشست خبری اظهار کرد: طراوت و شادابی در زمینه شرکت در انتخابات نشانه مسئولیت پذیری مردم در مشارکت اجتماعی و باور به تأثیر رأی تک تک ما در سرنوشت آینده کشور است.

وی افزود: در سطح ۱۰۲۴ شعبه خراسان‌جنوبی در همان ساعات اولیه مردم به ویژه رأی اولی‌ها حضور پرشوری داشتند و پروتکل‌های بهداشتی نیز به واسطه مدیریت نمایندگان فرماندار و ناظران بهداشتی انجام شد تا زمینه رأی‌گیری از مردم با اطمینان از مسائل بهداشتی فراهم شود.

رئیس ستاد انتخابات خراسان‌جنوبی بیان‌ کرد: آنچه امروز رقم می‌خورد، سرنوشت چهار سال آینده ایران ما را تعیین می‌کند.

خوش خبر با بیان اینکه در برخی از شعب تعرفه‌ها مصرف شد و ما مجبور به تأمین مجدد تعرفه به ویژه در مناطق روستایی خراسان‌جنوبی شدیم، تصریح کرد: هزار و ۲۰ شعبه نیز تا مرز ۷۰ درصد تعرفه‌های خود را استفاده کردند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان‌جنوبی بیان‌ کرد: وقتی به عکس‌های منتشر شده در رسانه‌ها نگاهی می‌اندازیم، درمی‌یابیم که هم زنان و هم مردان و هم جوانان و افراد سالمند در شعب أخذ رأی حضور دارند.

خوش خبر با بیان اینکه از حیث تأمین تعرفه مشکلی نداریم، گفت: ۷۰۰ هزار تعرفه برای انتخابات ریاست جمهوری در خراسان‌جنوبی توزیع شده است.

رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی با بیان اینکه در ۸۹۸ روستای خراسان‌جنوبی انتخابات شوراهای روستا برگزار می‌شود، بیان‌ کرد: تأکید ما بر این است که مردم در ساعات اولیه پای صندوق رأی حاضر شوند و رأی دادن را به ساعات پایانی روز موکول نکنند.

وی با بیان اینکه ۳۰ شهر در خراسان‌جنوبی حائز برگزاری انتخابات شوراها شده‌اند، اظهار کرد: در مورد انتخابات شورای روستاها ما نسبت به دوره‌های قبل شرایط بهتری را در انتخابات جاری داریم که به واسطه تأثیر و نقش آفرینی شوراها بوده است.

خوش خبر با بیان اینکه در همه شهرستان‌ها شعب خاص و ویژه برای بیماران کرونایی در نظر گرفته شده است، گفت: در مورد رأی گیری از بیماران کرونایی از عوامل اجرایی آموزش دیده و آگاه نسبت به مسائل بهداشتی به عنوان عوامل اجرایی استفاده شده است.

وی یادآور شد: مشکلاتی که در برخی از شعب در زمینه اتصال به اینترنت و کمبود کارت‌ها برای انتخابات شوراها داشتیم، رفع شده است.