هاشمی، مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: از ابتدای سال ۲ هزار و ۱۲۲ کیلومتر شبکه گاز روستایی و ۸۳ کیلومتر شبکه گاز شهری در خراسان جنوبی اجرا شد.

او افزود: در حال حاضر تمامی ۳۲ شهر مشتمل بر ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و هزار و ۳۲۵ روستا معادل ۹۴ درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گازطبیعی بهره‌مند شده اند.

به گفته هاشمی هزار و ۳۲ روستا تنها در سه سال اخیر به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شده است.

انتهای پیام/ک