#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

کرونا می تازد ؛ وقتی در یک عروسی در روستایی در شهرستان درمیان ۲۵ نفر درگیر کرونا و سه نفر فوت می شوند