#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

دکتر ضیایی رئیس بخش عفونی بیمارستان ولیعصر(عج) د دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه ویروس دلتای کرونا در استان ما هم شیوع پیدا کرده و اکثر بیماران، مبتلا به این گونه جدید هستند گفت:

◽️ تفاوتی که ویروس دلتا با انواع قبلی دارد، سرایت بالای آن است. به طوری که یک فرد مبتلا می تواند ۸ تا ۱۲ نفر را آلوده کند. در صورتی که گونه قبلی ۲ تا ۴ نفر را آلوده می کرد.

◽️ سرعت آلودگی این ویروس خیلی زیاد است، افراد بیشتر در بیمارستان بستری می شوند و از طرفی سنین پایین تر را هم درگیر می کند و تمایلش به ریه بیشتر است.
◽️از هم استانی های عزیز تقاضا می شود رعایت نکات بهداشتی مثل زدن ماسک و پرهیز از حضور در مجامع و مجالس به خاطر سرایت بالای این بیماری، بیشتر از قبل رعایت شود تا مانع از پیشرفت این بیماری در استان خراسان جنوبی شویم و از وقوع پیک های بعدی جلوگیری کنیم.