#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

یلدای زیبا را پاس بداریم ،اما دور از هم در دروهمی ها خطر آلودگی به ویروس زیاد است