#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

آخرین یلدای قرن هم رسید … یلدایی متفاوت مجازی در سایه پروتکل های بهداشتی