۰۹۱۵۸۶۰۳۰۰۲ پل ارتباطی مخاطبان خبر و هنر در شبکه های اجتماعی منتظر نظرات ،پیشنهادات،انتقادات ، اعلام مشکلات، معرفی توانمندی های منطقه شما در خراسان جنوبی و پیگیری سوژه های خبری شما و هر آنچه مربوط به استان می شود ، هستیم .