#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔸️مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:ارائه مستقیم یارانه کالا‌های اساسی به مصرف کنندگان و کمک به رفع فقر مطلق از جمله اهداف طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها است که ملاک برای واریز آن، مجموع درآمد خانوار اعم از سرپرست و افراد تحت تکفل او است.

🔸️دولت در نظر دارد تا ساز و کاری برای جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری افراد ترتیب دهد تا ناعدالتی‌ در محاسبه درآمد افراد و خانوار صورت نگیرد.