نمایشگاه آثار خوشنویسی و نگارگری “سید علی زجاجی” در بیرجند آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه ۳۶ اثر هنرمند، سید علی زجاجی در زمینه خوشنویسی خطگشایش نمایشگاه آثار خوشنویسی و نگارگری سید علی زجاجی نستعلیق، تذهیب و نگارگری به نمایش گذاشته شد.

این نمایشگاه از امروز به مناسبت روز دانشجو تا ۱۹ آذر صبح‌ها از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ و عصر ۱۷ الی ۱۹ در محل نگارخانه استاد اسماعیلی مود در خیابان شهید محلاتی برای بازدید عموم دایر است.

آثار به نمایش گذاشته شده آثار “سید علی زجاجی” هنرمند دارای مدرک فوق ممتاز خط نستعلیق از انجمن خوشنویسان ایران است.

وی افزود: برپایی این نمایشگاه به مناسبت روز دانشجو و در راستای برنامه‌های جشنواره ملی خوشنویسی رضوی انجام شد.