استاندار با حضور در محل اجرای پروژه راه آهن فردوس، در جریان روند اجرای کار قرار گرفت.

🔸پروژه آنتنی اتصال فردوس به شبکه ریلی راه آهن بندرعباس – مشهد که از مهمترین مطالبات مردم شهرستان فردوس هست پس از سال ها پیگیری در مهر ۱۳۹۸ کلنگ زنی شد، طول این پروژه ۷۳کیلومتر است که تاکنون بیش از ۴۵ کیلومتر عملیات خاکی مسیر انجام و حدود ۲۰ درصد پیشرفت دارد.

🔸 داعی مدیر کل راه و شهرسازی استان اعتبار این پروژه را ۱۰۰میلیارد تومان،و مدت پیمان را ۴ساله اعلام کرد و گفت: پیشرفت پروژه تا پایان سال به ۲۵درصد می رسد.

🔸استاندار نیز، شبکه ریلی را از زیرساخت های مهم در توسعه خواند و گفت: اتصال فردوس به شبکه ریلی، تثبیت جمعیت و حمل و نقل راحت تر بار و مسافر را به همراه خواهد داشت.

🔸ملانوری گسترش شبکه ریلی را از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی برشمرد.