#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

✳️ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مطرح کرد:
🔰 گروه‌های سنی مبتلایان ویروس کرونا در خراسان جنوبی
🔸 حدود یک درصد مبتلایان سن زیر ۵ سال، ۴ درصد ۵ تا ۱۵ سال، ۴۵ درصد ۱۶ تا ۴۵ سال، ۲۱ درصد ۴۶ تا ۶۰ سال و ۲۶ درصد بالای ۶۰ سال درگیر این بیماری شدند.