#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به افزایش روزهای گرد و غباری در تابستان، گفت: روزهای گرد و غباری خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری به صورت میانگین بیش ۳ برابر شده است.

علیرضا خندان اظهار کرد: اکنون تمام شهرستانهای خراسان جنوبی درگیر پدیده گرد و غبار هستند.

وی افزود: اگر چه بارندگی‌های امسال نسبت به مدت بلند مدت افزایش پیدا کرده است، اما تغییری در وضع موجود ایجاد نمی‌کند چراکه باز هم مقدار بارندگی مطلوب نیست.

خندان رو ادامه داد: از ابتدای امسال، آمار روزهای گرد و غباری ۱۳۵ روز بوده که در مقایسه با آمار بلند مدت افزایش بیش از سه برابری افزایش را نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: شهرستان نهبندان با ۲۲ روز و شهرستان سربیشه با ۲۱ روز بیشترین روزهای گرد و غباری در استان را از ابتدای سال داشته‌اند.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: مردم پرهیز از ترددهای غیرضروری جاده‌ای و خودداری از فعالیت در فضای خانه به ویژه برای گروه‌های حساس و توجه به  استحکام سازه‌های مقاومت را در دستور کار خود قرار دهند.