گردشگری مزرعه د رخراسان جنوبی می تواند جز پایدار گردشگری در استان محسوب شود مزارع بزرگ زرشک جهان که بی نظیر است و در هر فصل رنگ و بویی دارد مزارع زعفران که در خراسان جنوبی بخاطر اقلیم جز بهترین های دنیا محسوب می شود  باغ های عناب وسیع که در این خطه خودنمایی می کند و نرگس زارها ، نخلستانها ، عطر بهار نارنج و…. این همه از مواهب خراسان جنوبی است که در کنار این فضاها فرهنگ های و خرده فرهنگ های شکل گرفته است که برای انسان معاصر در گیر مدرنیته جدابت های خاصی دارد و مطمنا در رونق گردشگری و گردشگر پذیری در کنار مواهب دیگر استان می تواند خودنمایی کند و جاذب باشد.

گردشگران به دنبال تجارب جدید می باشند، و دیگر از هتل های لوکس و سواحل شلوغ خسته شده اند و به گردشگری جایگزین روی آورده اند. یکی از جدید ترین اشکال گردشگری جایگزین گردشگری مزرعه یا کشاورزی می باشد. در این گونه از گردشگری، گردشگران یا در منزل خانواده های مزرعه نشین اقامت کرده، درباره فعالیت های مزرعه داری دانش کسب می کنند، یا با اقامت در مزارع گرمسیری درباره زندگی و فعالیت های مردم آنجا اطلاعاتی می آموزند، یا با زندگی در روستاهای ماهی گیری و در خانه های ماهیگران، همراه آنان به سفرهای ماهی گیری می روند.

گردشگری مزرعه، در میان انوارهای کشاورز به عنوان مکمل و جایگزین فعالیت های اقتصادی رواج دارد. افزون بر آن گردشگری مزرعه، ابزاری نیز برای حفاظت از چشم اندازهای سنتی است. برخی گردشگران این نوع گردشگری را با هدف تفریحی دنبال می کنند، یا به عنوان یک « فرار نوستالژیک، به روزهای خوب گذشته» به آن می نگرند. افزون بر این، گردشگری مزرعه به عنوان یکی از زمینه های سرمایه گذاری در کشاورزی مزارع از راه ارائه خدمات پذیرایی مورد تأکید است.

گردشگران بدون ایجاد پیامدهای منفی بر اکوسیستم مناطق میزبان، با فعالیت های سنتی کشاورزی در تعامل اند یا در آن مشارکت می کنند. به طور خاص وقتی هدف از بازدید، تمرکز ویژه بر کشاورزی، با هدف لذت بردن از باغات و مزارع یا همراهی با حیوانات اهلی باشد، نوع آن گردشگری کشاورزی است. این نوع گردشگری به واسطه محیط خاصی که دارد از دیگر انواع آن تمیز داده می شود. در واقع این نوع گردشگری بخشی از کل گردشگری و محل همپوشانی گردشگری محیطی و گردشگری فرهنگی است.

گردشگری کشاورزی، بیشتر به محصولاتی مربوط است که به طور مستقیم از زمین کشاورزان به دست می آید و شامل اقامت در مزرعه، کمپ، منزل کشاورز، بازدید های آموزشی، صرف وعده های غذایی، فعالیت های تفریحی، فروش محصولات مزرعه و صنایع دستی بوده است. نیز گردشگری کشاورزی را مجموعه ای از خدمات و تسهیلات رفاهی و اقامتی تدارک دیده شده برای گردشگران به وسیله کشاورزان می داند، و تفاوت آن با دیگر انواع گردشگری روستایی را فراهم شدن اقدامات پذیرایی و تسهیلات رفاهی گردشگران به وسیله کشاورزان بر می شمارد. برای اینکه یک مزرعه به یک جاذبه گردشگری تبدیل شود، باید دارای موقعیت مناسبی برای تماشا بوده و در واقع منظره زیبا، بناهای تاریخی و جاذبه های دیگری داشته باشد. همچنین باید به جاده و حمل و نقل عمومی دسترسی داشته، و مشکلی از لحاظ مجوز توسعه نداشته باشد. گردشگری کشاورزی، اغلب برای توصیف همه فعالیت های گردشگری در نواحی روستایی به کار برده می شود، اگر چه معنای دقیق آن گردش بر روی زمین کشاورزی است، ولی به هر حال در بیشتر موارد، گردشگری کشاورزی شامل آن بخش از فرآورده های گردشگری است که به طور مستقیم با محیط زیست زراعی، محصولات زراعی یا اقامت در مزرعه مرتبط است. گردشگری کشاورزی مفهومی گسترده دارد که جشن ها، موزه ها، ارائه محصولات و سایر جاذبه ها و رویداد های فرهنگی را نیز شامل می شود. اهداف گردشگری کشاورزی، ایجاد در آمد بیشتر با استفاده از منابع کشاورزی برای مقاصد تفریحی به منظور توسعه کشاورزی و بهبود معشیت کشاورزان است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور