«دستگاه های نظارتی و معاون محترم حقوق عامه دادستان ،
لطفا گران فروشی بلیت هواپیما در بیرجند را بررسی کنید»

بلیت پرواز مسیر بیرجند – تهران توسط ایرلاین هایی چون ایران ایر و ماهان ایر با نرخ ۹۳۰.۰۰۰ تومان به فروش میرسد. چرا ایرلاین پارس ایر ، بلیت همین مسیر را ۴۵۰ هزارتومان گران تر با نرخ ۱.۳۹۸.۰۰۰ تومان !! به مردم استان میفروشد ؟
طبق نظر مردم استان ، کیفیت هواپیمای این ایرلاین هم از دیگرشرکت ها بالاتر نیست ! و گرانی بلیت موجب نارضایتی عمومی شده است.
آقای استاندار ، این مصداق روشن گران فروشی است !
دستگاه های نظارتی استان لطفا ورود کنید !
معاون محترم حقوق عامه دادستان مرکز استان ، لطفا ورود کنید!

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور