#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

افزایش معنادار قیمت ماسک و مواد ضد عفونی در خراسان جنوبی و سکوت معنادرا مسولین و متولیان این امر جای سوال های زیادی دارد .!!!!! در این ملکت مد شده مایحتاج مردم گران شود و آب ا ز آب تکان نخورد . فسادهای بزرگ از خرده فسادهای کوچک درست می شود و این مردم هستند در تغییر ناگهانی نرخ اقلام مورد نیاز خود دچار مشکل می شوند مطمنا مسولین که حقوق مکفی دارند و تامین هستند درد خیلی از مردم را بخصوص در دوران بد کرونا نخواهند فهمید