مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد قابل دفاع تیم اقتصادی استان گفت: گام های منسجمی با همگرایی برای رفع مشکلات و چالش های اقتصادی استان برداشته ایم که خوشبختانه امروز شاهد اجرایی شدن بسیاری از مصوبات هستیم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، مرتضی ذاکریان در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد در استان در خصوص انتقال پرونده های مالیاتی به استان اظهارکرد: این موضوع از یکسال گذشته مطرح شد که تا کنون خوشبختانه اتفاقات خوبی رقم خورده است.
وی در خصوص افتتاح حساب پیمانکاران طرف قرارداد دستگاه های اجرایی در استان هم گفت: با بررسی های فصلی مشاهده شد که ۹۰ درصد قراردادهای جدید دستگاه های اجرایی حساب ها در بانک های استانی بود.
وی با تاکید بر اینکه ضمانت نامه های بانکی نیز باید از بانک های استان اخذ شود، عنوان کرد: در گام بعدی پیگیری استفاده از بیمه های استان برای بیمه پروژه ها است که در دستور کار پیگیری قرار دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی به سفر معاون حراست بیمه ایران به استان اشاره کرد و گفت: در دیداری که با ایشان داشتم اظهار رضایت از عملکرد بیمه ای استان داشتند.
وی با اذعان به اینکه عملکرد تیم اقتصادی استان قابل قبول و قابل دفاع است، بیان داشت: با همراهی مدیران دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی گام‌های منسجم برای رفع چالش‌های اقتصادی خراسان جنوبی برداشته ایم که امروز شاهد تحقق بسیاری از مصوبات هستیم.
وی با بیان اینکه موفقیت ها نتیجه یکپارچگی و همگرایی تیم اقتصادی استان بوده است، افزود: با توجه به ظرفیت های اقتصادی استان زمینه جهش وجود دارد باید برای تحقق این مهم در حوزه زیرساخت استان مورد توجه ویژه قرار گیرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور