#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

آقای استاندار فرمودید باید در سرمایه گذاری حمایت کرد از بخش خصوصی ، طبق شنیده ها ما سرمایه گذاران بخش خصوصی در ساخت و ساز مسکن بخصوص در بیرجند مرکز استان به استان مجاور و بخصوص مشهد مقدس سرمایه خود را منتقل میکند گویا قوانین شهرداری و شواری شهر اینجا متفاوت است با بقیه کشور بخصوص شهر مقدس مشهد . سرمایه گذاران بومی از کار کردن در این شهر و استان فراری هستند بسم الله درست کنید این مبحث را و به مردم اطلاع رسانی نمایید

تکریم سرمایه گذار و سرمایه گذاری حلقه گمشده کارو تلاش در خراسان جنوبی