#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: میزان مصرف کودهای یارانه‌ای ازته، فسفاته و پتاسه طی سال‌های اخیر در استان دچار پرمصرفی نبوده و مقادیر مصرف شده همواره کمتر از میزان توصیه شده توسط مؤسسه تحقیقات خاک ‌و آب بوده است.

مهدی نوفرستی افزود: مؤسسه تحقیقات خاک ‌و آب ابتدای هر سال نیاز کشور به انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه را به وزارت جهاد کشاورزی اعلام و وزارتخانه نیز کودهای موردنیاز و مقادیر آنها را در همین چارچوب به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان‌ها ابلاغ می‌کند.

وی اظهار داشت: میزان نیاز استان به کودهای ازته، فسفاته و پتاسه وفق ابلاغ مؤسسه تحقیقات خاک‌ وآب کشور به‌طور متوسط ۲۳ هزار تن در سال است که در یک دهه اخیر مصرف کودهای مذکور سالیانه هیچ‌گاه به ۲۳ هزار تن نرسیده است.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: با وجود مصرف پایین کودهای فسفاته و پتاسه در استان طی سال‌های گذشته، با پنج برابر شدن قیمت این کودها از ابتدای سال ۱۳۹۹ به علت تغییر نرخ ارز تخصیصی از رسمی به نیمایی، میزان مصرف این ۲ نوع کود مجدد کاهش یافت و با مقادیر توصیه شده توسط مراکز تحقیقاتی فاصله بیشتری پیدا کرد.

وی ادامه داد: با توجه به نقش و تاثیر بی‌بدیل کودهای مذکور در کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی و ارتقای سطح سلامت جامعه، اکنون کم‌مصرفی در کودهای فسفاته و پتاسه به یکی از دغدغه‌های مهم کارشناسان و مدیران بخش کشاورزی تبدیل شده است.

نوفرستی درباره کود اوره گفت: میزان ازت توصیه شده توسط مؤسسه تحقیقات خاک ‌و آب سالیانه بین ۱۵ تا ۱۶ هزار تن است در حالی که به‌طور متوسط مصرف کود اوره در یک دهه اخیر همواره کمتر از ۱۶ هزار تن در سال بوده است لذا در کود اوره نیز ما دچار پرمصرفی نیستیم.

وی درخصوص کیفیت کودهای شیمیایی تدارک شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار داشت: فرایند تامین، توزیع و مصرف کودهای تدارک شده توسط دولت در چارچوب «سامانه کنترل کیفی» با نظارت کامل صورت گرفته است.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: این کودهای شیمیایی تدارک شده از بالاترین کیفیت ممکن برخوردار هستند و چنانچه کودی دارای کیفیت نامناسب باشد به‌طور سیستماتیک شناسایی و از چرخه توزیع خارج خواهد شد.

وی افزود: نتایج مثبت حاصل از آزمایش‌های مستمر مؤسسات تحقیقاتی و نظارتی از انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مؤید کیفیت بالای کودهای تدارک شده توسط دولت است.

نوفرستی ضمن اطمینان‌بخشی به مردم، از کشاورزان درخواست کرد کودهای مورد نیاز خود را فقط از شبکه رسمی فروش به‌ویژه شبکه بزرگ کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تهیه کنند و در مصرف آنها نیز دستورالعمل‌های فنی ابلاغی را مورد توجه جدی قرار دهند.